Hvala na prijavi za primanje mailova

Provjerite mail Inbox da li ste dobili e-mail od nas.

Kako bi bili sigurani da će te dobiti naš e-mail, prvoj dodajte contact@nkdigital.hr na svoju kontaktnu listu!

Za Gmail korisnike – Provjerite pod Društveni (Social) inbox i Promocija (Promotion) inbox te ako se tamo nalazi naš e-mail prebacite ga u Primarni (Primary) inbox kako biste bili sigurni da primate i vidite naše e-mailove.

Kako to učiniti?

  • Za mobilne uređaje: u gornjem desnom kutu aplikacije pritisnite te 3 točke, zatim dodirnite “Premjesti u” i povucite i spremite u “Primarno”.
  • Za stolno računalo: provjerite gdje je naši e-mail (Društveni ili Promocija) inbox a zatim povucite i ispustite naš e-mail na karticu “Primarno”. Primarna kartica ”Primarno” bi trebala biti prvi s lijeve strane u vašem Inbox.


Ako  naš e-mail ne možete pronaći na tim karticama ili ako koristite drugog pružatelja usluge e-maila, za svaki slučaj provjerite svoje Spam/Junk inbox.

Ako ste Apple mail korisnik, molim vas dodajte contact@nkdigital.hr na vašu VIP listu.