Opći uvjeti poslovanja

Na Opće uvjete poslovanja podredno se primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača kao I Zakon o uslugama.

A) VALJANOST OPĆIH UVJETA

A.1.) Opći uvjeti, kako je niže navedeno, predstavljaju kupoprodajni ugovor između pojedinog kupca i tvrtke

Analissa d.o.o.,

Društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem: Tt-21/57030-2

MBS: 081151096, 

OIB/VAT: HR84035029690

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Sjedište: S.Vraza 8, 10000 Zagreb, član društva: Brigita Kuhar

Broj žiro računa:

RAIFFEISEN BANK HRVATSKA

IBAN: HR5524840081135063386   

SWIFT CODE: RZBHHR2xxxx

(dalje u tekstu: prodavatelj), nastao ugovorenom kupnjom pojedine edukacije putem internet trgovine objavljene na internet stranici prodavatelja (dalje u tekstu: www.nkdigital.hr ili NK Digital).

A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja putem www.nkdigital.hr prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe edukacije prodavatelja.

A.3.) Svi ugovori sklopljeni između prodavatelja i kupca, a vezano uz kupnju edukacije prodavatelja putem www.nkdigital.hr, regulirani su odredbama ovih Općih uvjetima, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.nkdigital.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je, pohrane ili ispisa ovih Općih uvjeta na vlastitom kompjuterskom sistemu.

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, a koji odstupaju ili mogu od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

C) VALJANOST ODNOSA PREMA NEPOTROŠAĆIMA

C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u svakom slučaju u odnosu na sve osobe koje se, u smislu zakonske definicije hrvatskog zakonodavstva pojma potrošač, ne smatraju potrošačem.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAĆIMA

D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju potrošačem. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od trenutka kada kupac potvrdom prilikom registracije putem www.nkdigital.hr izjavljuje prodavatelju da je potpuno svjestan i suglasan sa ovim Općim uvjetima.

E) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

E.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

E.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

F) OGLAŠAVANJE

F.1.) Sve karakteristike usluge prodavatelja, koji su objavljeni na www.nkdigital.hr uključujući cijenu, samo su informativne naravi i ne predstavljaju ponudu od strane prodavatelja, i/ili neobvezujući poziv za podnošenje ponuda, osim ako prodavatelj nije izričito naveo drugačije.

F.2.) Radi ostvarenja svrhe oglašavanja pojedinih usluga, sustav www.nkdigital.hr koristiti uslugu Google Adwords marketinga. To je usluga koju pruža Google za marketing i ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja na Google tražilici i prikaz mreže kupaca koji su već posjetili stranicu www.nkdigital.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

G) PONUDA KUPCA

G.1.) Kupac može iz asortimana prodavatelja, objavljenog na www.nkdigital.hr, izabrati uslugu edukacije ili grupu usluga edukacije za čiju kupnju je zainteresiran, i to klikom na gumb “Naruči” istog na taj način dodati svojoj “košarici”.

G.2.) Klikom na opciju “Pošalji” kupac čini prvi korak u formuliranju obvezujuće ponude prodavatelju za kupnju usluge navedene u „Vašoj košarici“. Prije ponude kupac može slobodno mijenjati dostupne ponuđene elemente. Pritiskom na opciju „Potvrdi narudžbu“ kupac daje neopozivu ponudu prodavatelju za kupnju pojedine ili grupe usluga.

G.3.) Ponuda vrijedi samo pod uvjetom da kupac klikom na odgovarajući gumb potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima, a time isti čini sastavni dio ponude. U tom slučaju kupac odabire određeni način plaćanja bilo davanjem naloga pružatelju platnih usluga za plaćanje pojedinih transakcija na koji način se podmiruju bilo kakve novčane obveze kupca koji proizlazi iz ponude bilo na neki drugi primjenjivi način.

G.4.) Ponudu kupac dobiva s obzirom na cijenu usluge navedene u košarici kupca. Obveza plaćanja kupca je jednaka kao i prije ponude kupca, a navodi ih u “plaćanje” sustava www.nkdigital.hr, uključujući sve manipulativne troškove i ostale troškove u koliko postoje. Radi izbjegavanja sumnje postojanja manipulativnih troškova ili ostali troškova, a koji nisu sastvni dio troška usluge, a kako je oglašeno na www.nkdigital.hr i plaćaju se zasebno.

G.5.) Ponuda se smatra dostavljena prodavatelju samo kada je ispravno napravljena preko www.nkdigital.hr. To vrijedi i za sve druge dodatne zahtjeve, uvjete ili upute od kupca, a koji mogu biti u vezi s ponudom.

H) PRIHVAT OD STRANE PRODAVATELJA

H.1.) Potvrda o primitku ponude kupca nakon slanja ponude kupaca ne predstavlja prihvat ponude od strane prodavatelja.

H.2.) Prihvat ponude kupca od strane prodavatelja dostavlja se kupcu putem potvrdne elektroničke (e-mail) poruke prodavatelja ili isporukom usluge do kupca. Svako drugo nahođenje i/ili praksa, ne smatra se prihvatom ponude od strane prodavatelja.

H.3.) Prihvat ponude od strane prodavatelja obvezuje prodavatelja jedino ako je u potpunosti i bez ikakvih rezervi, zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca te ukoliko je prodavatelj potvrdio dostupnost usluge sukladno elementima ponude kupca.

H.4.) Nakon prihvaćanja ponude od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

H.5.) U slučaju da prodavatelj, nakon ponude kupca, ne može isporučiti uslugu zato što naručena usluga nije raspoloživa ili je pružatelj usluge više ne isporučuje, prodavatelj će pismeno, putem elektroničke poruke (e-mail) obavijestiti kupca o navedenim okolnostima, koji može po vlastitom nahođenju otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

H.6.) Kupoprodajni ugovor sklopljen putem sustava www.nkdigital.hr sklopljen je na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva to jest raskida. Ugovor se smatra konzumiranim danom isporuke usluge kupcu, to jest s plaćanjem kupoprodajne cijene u cijelosti.

I) NAČINI PLAĆANJA ON-LINE U WEB TRGOVINI

  1. Virmanom / općom uplatnicom / internet bankarstvom

I.1.) Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

I.2.) Po zaprimljenoj uplati, započet ćemo s obradom Vaše narudžbe. Kako se datumi izrade narudžbe i zaprimanja uplate mogu razlikovati, moguće je pomicanje datuma isporuke.

I.3.) Kod plaćanja po ponudi uplatu ste dužni izvršiti najkasnije u roku od pet dana. Nakon isteka 5 dana od trenutka kreiranja ponude, ponudu ćemo smatrati nevažećom.

  1. Kreditnom i debitnom karticom bez kamata
  • Maestro, Visa, MasterCard, American Express, Discover i Diners karticom jednokratno
  • Maestro karticom Zagrebačke banke do 12 rata
  • Maestro karticom Privredne banke Zagreb do 12 rata
  • Maestro, Visa i MasterCard karticama Erste banke do 12 rata
  • MasterCard kreditnom karticom Zagrebačke banke do 24 rate
  • Diners kreditnom karticom do 36 rata

J) DOSTAVA

J.1.)  Dostava se vrši putem maila. Kupcu se dostavlja user name and password te link edukacija.

Klikom na link edukacije I upisivanjem user name and password edukacija je spremna za emitiranje.

K) JAMSTVO

K.1.) U slučaju da prilikom povezivanja I upisivanja Korisničko imena / Name i Lozinke / Password edukacja ne radi, molimo da se odmah obavijesti prodavatelja na contact@nkdigital.hr

Prodavatelj će odmah provjeriti s pružateljem usluge gdje je nastao problem te Kupcu u slučaju potrebe dostaviti novi user name I password.

L) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

L.1.) Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, za kupnju putem interneta, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke usluge, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

L.2.) Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

L.3.) Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

L.4.) Vaš zahtjev za zamjenu ispravne edukacije koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat usluge koji možete dobiti u koliko nas kontaktirate na contact@nkdigital.hr

L.5.) U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima.

L.6.) Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljene usluge koje je rezultat preslušavanja edukacije.

L.7.) Obavijest o statusu vraćene usluge i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

L.8.) Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača